TOYOX-ECORON-S

สายอาหาร ทนสารเคมี ECORON-S

โครงสร้างที่ทำมาจาก Polyolefin Resin ออกแบบมาเพื่อให้ทนแรงดันโดยไม่ใช้ไวนิลคลอไรด์ จึงทนการกัดกร่อน ทำให้สายยาง ECORON-S เหมาะที่สุดสำหรับงานลำเลียงอาหารและสารเคมีที่มีแรงดัน นอกจากนี้การเสริมแรงด้วยลวดสปริง ทำให้ใช้กับงานที่มีแรงดูดได้อีกด้วย ผิวภายในสายยางทำมาจาก Polyolefin resin ทำให้ทนสารเคมีได้ดี สายยาง ECORON-S ปลอดภัยต่อสิ่งแวดล้อม เพราะไม่ปล่อยไดออกซินหรือก๊าซที่เป็นอันตรายอื่น ๆ เมื่อถูกเผาไหม้ ผิวภายในท่อทนการกัดกร่อน จึงไม่ต้องกังวลเรื่องการปนเปื้อน หมดห่วงเรื่องกลิ่นของไวนิลคลอไรด์ เป็นไปตามข้อบังคับสุขาภิบาลอาหาร (Ministry of Health, Labour and Welfare Public Notice Nos. 201 of 2006, 267 of 2002 and 52 of 1951) ทนน้ำมันและไขมัน ทำให้อายุการใช้งานยาวนาน

หมายเหตุ: สายยางรุ่นนี้ไม่มีส่วนผสมของ phthalate plasticizers

การใช้งาน 

สายยางสำหรับอุปกรณ์ในโรงงานโรงงานอุตสาหกรรม สามารถใช้ลำเลียงอาหารและสารเคมีได้

ใช้กับ น้ำ, ลม, ผงแป้ง, อาหาร, สารเคมี (ก๊าซและของเหลว), น้ำมัน

วัสดุ Polyolefin วัสดุเสริมความแข็งแรง ลวดสปริง

คุณสมบัติ

Meet Food Sanitation Act: ◎ เป็นฉนวน: ๐ คงรูป: ◎ ทนการกัดกร่อน: ◎ ไม่มีกลิ่น: ◎ ทนสารเคมี: ◎ ทนน้ำมัน: ◎ มีความใส: ๐ งานแรงดูด: ◎ งานแรงดัน: ◎

◎ = Can be used without problem.

๐ = Probably usable, but there may be some issues.

อุณหภูมิใช้งาน -5 ถึง 60 °C

www.homeandfac.com

TeL : 088 554 1650, 038 445 885

****สามารถสอบถามสินค้าอื่นๆ ที่ไม่ได้โชว์หน้าเว็ปไซด์เพิ่มเติมได้นะค่ะ****


 • สายดูดอาหารทนสารเคมี-ECORON-S-ECS-25-by-HomeAndFac.png
  สายดูดอาหาร ทนสารเคมีECORON-S ECS-25ขนาด 1" หรือ 25X33 mm.โครงสร้างที่ทำมาจาก Polyolefin Resin ออกแบบมาเพื่อให้ทนแรงดันโดยไม่ใช้ไวนิลคลอไรด์ จึงทนการกัดกร่อน ทำให้สายยาง ECORON-Sเห...
  ราคาปกติ 25,350 THB
  ราคาขาย 22,805 THB
  มีสินค้า


 • สายดูดอาหารทนสารเคมี-ECORON-S-ECS-32-by-HomeAndFac.png
  สายดูดอาหาร ทนสารเคมีECORON-S ECS-32ขนาด 1 1/4" หรือ 32X41 mm.โครงสร้างที่ทำมาจาก Polyolefin Resin ออกแบบมาเพื่อให้ทนแรงดันโดยไม่ใช้ไวนิลคลอไรด์ จึงทนการกัดกร่อน ทำให้สายยาง ECORON...
  ราคาปกติ 34,850 THB
  ราคาขาย 31,355 THB
  มีสินค้า


 • สายดูดอาหารทนสารเคมี-ECORON-S-ECS-38-by-HomeAndFac.png
  สายดูดอาหาร ทนสารเคมีECORON-S ECS-38ขนาด 1 1/2" หรือ 38X48 mm.โครงสร้างที่ทำมาจาก Polyolefin Resin ออกแบบมาเพื่อให้ทนแรงดันโดยไม่ใช้ไวนิลคลอไรด์ จึงทนการกัดกร่อน ทำให้สายยาง ECORON...
  ราคาปกติ 40,050 THB
  ราคาขาย 36,035 THB
  มีสินค้า


 • สายดูดอาหารทนสารเคมี-ECORON-S-ECS-50-by-HomeAndFac.png
  สายดูดอาหาร ทนสารเคมีECORON-S ECS-50ขนาด 2" หรือ 50X62 mm.โครงสร้างที่ทำมาจาก Polyolefin Resin ออกแบบมาเพื่อให้ทนแรงดันโดยไม่ใช้ไวนิลคลอไรด์ จึงทนการกัดกร่อน ทำให้สายยาง ECORON-Sเห...
  ราคาปกติ 65,950 THB
  ราคาขาย 59,345 THB
  มีสินค้า


 • สายลม-TOYORON-by-HomeAndFac.png
  สายยาง TOYORON สายยาง TOYORON เป็นสายยาง PVC ใช้กับงานแรงดัน เป็นสายยางอเนกประสงค์ ใช้ลำเลียงได้ทั้งน้ำ ลม น้ำมัน และสารเคมี สายยางมีความใส น้ำหนักเบา และโค้งงอได้ดีกว่าสายยางทั่วไ...

 • สายลม-SUPER-TOYORON-by-HomeAndFac.png
  สายยาง SUPER TOYORON สายยาง PVC รุ่น SUPER TOYORON เป็นสายยางอเนกประสงค์ทนแรงดันที่ทำจากพีวีซีอ่อนชนิดพิเศษ ทนน้ำมันได้ดีกว่าท่อPVC รุ่น TOYORON และมีอายุการใช้งานยาวนานกว่า สายยาง...

 • สายลม-TOYOSPRING-by-HomeAndFac.png
  สายยาง TOYOSPRING สายยาง PVC รุ่น TOYOSPRING เป็นสายดูดอเนกประสงค์ทนน้ำมัน เทียบกับสายยางสำหรับงานดูดทั่วไป สายยาง PVC รุ่น TOYOSPRING เป็นสายยางที่มีโครงสร้างเป็นขดลวดเหล็กกล้า แล...

 • สายลม-TOYOFOODS-by-HomeAndFac.png
  สายยาง TOYOFOODS สายยาง PVC รุ่น TOYOFOODS เป็นสายยางที่ทำมาจากพีวีซีอ่อน ได้รับการพัฒนาให้ทนต่อแรงดัน โดยเฉพาะสำหรับงานอาหารที่มีแรงดัน สายยาง TOYOFOODS ถูกสร้างขึ้นมาเพื่อให้มีคุ...

 • สายดูดอาหารอเนกประสงค์-TOYOFOODS-S-TFS-25-by-HomeAndFac.png
  สายดูดอาหารอเนกประสงค์ TOYOFOODS-Sท่อPVC รุ่น TOYOFOODS-S เป็นสาายางทำมาจากพีวีซีอ่อน ได้รับการพัฒนาให้ทนต่อแรงดันโดยเฉพาะการลำเลียงอาหารที่มีแรงดูดท่อ TOYOFOODS-S ผลิตขึ้นมาเพื่อใ...

 • สายอาหารทนสารเคมี-ECORON-by-HomeAndFac.png
  สายอาหาร ทนสารเคมี ECORON เป็นสายอาหาร ที่โครงสร้างที่ทำมาจาก Polyolefin Resin ออกแบบมาเพื่อให้ทนแรงดัน โดยไม่ใช้ไวนิลคลอไรด์ จึงทนการกัดกร่อน ทำให้สายยาง ECORON เหมาะที่สุดสำหรับง...

 • สายลม-TOYOX-TOYOFUSSO-E-by-HomeAndFac
  สายทนสารเคมีพิเศษกันไฟฟ้าสถิตย์ TOYOFUSSO-E ผิวภายในสายยางที่เป็น Tetrafluororesin (modified ETFE) และผิวภายนอกเป็นพีวีซีอ่อน ทำให้สายยาง TOYOFUSSO-E ทนแรงดันได้ดีและใช้กับสารเคมี ...

 • สายทนความร้อนอเนกประสงค์-TOYOSILICONE-TSI-25-by-HomeAndFac
  สายทนความร้อนอเนกประสงค์-TOYOSILICONE การใช้งาน ใช้กับเครื่องจักรและอุปกรณ์สำหรับผลิตอาหาร (เช่น เครื่องบรรจุ อุปกรณ์ระบายความร้อน และอุปกรณ์ที่มีความร้อนใช้กับ น้ำ, น้ำร้อน, ลม, ผ...

 • สายดูด-ทนความร้อนอเนกประสงค์-TOYOSILICONE-S by-HomeAndFac
  สายดูด ทนความร้อนอเนกประสงค์-TOYOSILICONE-S ใช้กับเครื่องจักรและอุปกรณ์สำหรับผลิตอาหาร (เช่น เครื่องบรรจุ อุปกรณ์ระบายความร้อน และอุปกรณ์ที่มีความร้อน ใช้กับน้ำ, น้ำร้อน, ลม, ผงแ...

 • สายอเนกประสงค์ทนแรงดันสูง-TOYOSIGNAL-TSG-12-by-HomeAndFac.png
  สายอเนกประสงค์ทนแรงดันสูง TOYOX-TOYOSIGNAL ท่อPVC รุ่น TOYOSIGNAL ทำมาจากพีวีซีอ่อน มีลักษณะเป็นสายยางที่เสริมด้วยใยด้ายโพลิเอสเทอร์ชนิดพิเศษ ทนแรงดันได้มากกว่าท่อPVC รุ่นอื่น โดยเ...

 • HIT-สายลมทนน้ำมัน-น้ำหนักเบา by homeandfac
  HIT
  HIT-สายลมทนน้ำมัน น้ำหนักเบา สายยาง HIT ทำมาจากพีวีซีอ่อน เสริมความแข็งแรงด้วยด้วยโพลีเอสเทอร์ถัก ทนแรงดันได้ดี ใช้สำหรับประแจลม ปืนลม ปืนพ่น ไขควงลม และอุปกรณ์ลมอื่นๆ - สายยาง HIT...

 • HITRUN-สายลมทนน้ำมันน้ำหนักเบา-ผิวลื่น-HR-8RBG-by-homeandfac.png
  HITRUN-สายลมทนน้ำมันน้ำหนักเบา ผิวลื่นสายยาง HITRUN ทำมาจาก Polyurethane ทนต่อแรงดันในงานลม โค้งงอได้ดี น้ำหนักเบา และผิวลื่น ง่ายต่อการเคลื่อนย้าย ดึงลาก ทนแรงดันได้ดี ใช้สำหรับปร...

 • สายลมทนสะเก็ดไฟ-TOPRUN-TH-6-by-homeandfac.png
  TOPRUN สายลมทนสะเก็ดไฟ สายยาง TOPRUN ทำมาจาก Polyurethane ทนต่อแรงดันในงานลม โค้งงอได้ดี น้ำหนักเบา และผิวลื่น ง่ายต่อการเคลื่อนย้าย ดึงลาก คุณสมบัติพิเศษคือทนสะเก็ดไฟ เหมาะสำหรับใ...

 • สายลม-POLYURETHANE-PT-8BTOK-by-homeandfac.png
  TTT สายลม POLYURETHANE วัสดุเป็น Polyurethane มีความใสและน้ำหนักเบา เหมาะสำหรับงานลม และอุปกรณ์ลมอื่นๆ น้ำหนักเบา สายยาง PU น้ำหนักเบากว่าท่อยาง จึงทำให้การใช้งาน ดึงลาก หรือติดตั้...

 • TTT-สายพ่นยา-5-ชั้น-T-SP-08-100--by-homeandfac
  TTT สายพ่นยา 5 ชั้น SPRAY HOSE 5 LAYERS น้ำหนักเบายืดหยุ่นได้ดี เสริมความแข็งแรงด้วยด้ายโพลีเอสเทอร์ถักแบบพิเศษ หนา 2 ชั้น ทนแรงดันได้สูงถึง 250 bar ด้วยวัสดุหนา 5 ชั้น อุณหภูมิในก...

 • สายลมม้วน-สปริงบาลานเซอร์--by-homeandfac.png
  สายลมม้วนสปริงสำเร็จเก็บอัตโนมัติ พร้อมใช้งาน สะดวกง่ายต่อการใช้งาน
Visitors: 973,786