พัดลมฟาร์ม


 • พัดลมฟาร์ม-ตะแกรงหน้าหลัง-30นิ้ว-พร้อมมอเตอร์Mitsubishi220V-by-homeandfac
  พัดลมฟาร์ม รุ่น ตะแกรงหน้า-หลัง ขนาดใบพัด 30" พร้อมมอเตอร์ Mitsubishi 0.5HP/220V พัดลมฟาร์มพัดลมเล้าไก่ พัดลมเล้าหมูใช้ในการระบายอากาศในพื้นที่ขนาดใหญ่ใช้ในงานระบายอากาศหรือระบาย...
  ราคาปกติ 26,000 THB
  ราคาขาย 12,750 THB
  มีสินค้า


 • พัดลมฟาร์ม-ตะแกรงหน้าหลัง-30นิ้ว-พร้อมมอเตอร์Mitsubishi380V-by-homeandfac
  พัดลมฟาร์ม รุ่น ตะแกรงหน้า-หลัง ขนาดใบพัด 30" พร้อมมอเตอร์ Mitsubishi 0.5HP/380V พัดลมฟาร์มพัดลมเล้าไก่ พัดลมเล้าหมูใช้ในการระบายอากาศในพื้นที่ขนาดใหญ่ใช้ในงานระบายอากาศหรือระบายค...
  ราคาปกติ 26,000 THB
  ราคาขาย 12,750 THB
  มีสินค้า


 • พัดลมฟาร์ม-ตะแกรงหน้าหลัง-36นิ้ว-พร้อมมอเตอร์Mitsubishi380V-by-homeandfac
  พัดลมฟาร์ม รุ่น ตะแกรงหน้า-หลัง ขนาดใบพัด 36" พร้อมมอเตอร์ Mitsubishi 0.5HP/380V พัดลมฟาร์มพัดลมเล้าไก่ พัดลมเล้าหมูใช้ในการระบายอากาศในพื้นที่ขนาดใหญ่ใช้ในงานระบายอากาศหรือระบายค...
  ราคาปกติ 27,000 THB
  ราคาขาย 13,450 THB
  มีสินค้า


 • พัดลมฟาร์ม-ตะแกรงหน้าหลัง-50นิ้ว-พร้อมมอเตอร์Mitsubishi380V-by-homeandfac
  พัดลมฟาร์ม รุ่น ตะแกรงหน้า-หลัง ขนาดใบพัด 50" พร้อมมอเตอร์ Mitsubishi 1.5HP/380V พัดลมฟาร์มพัดลมเล้าไก่ พัดลมเล้าหมูใช้ในการระบายอากาศในพื้นที่ขนาดใหญ่ใช้ในงานระบายอากาศหรือระบายค...
  ราคาปกติ 32,000 THB
  ราคาขาย 16,100 THB
  มีสินค้า


 • พัดลมฟาร์ม-ตะแกรงหน้าหลัง-30นิ้ว-พร้อมขา-มอเตอร์Mitsubishi220V-by-homeandfac
  พัดลมฟาร์ม รุ่น ตะแกรงหน้า-หลัง ขนาดใบพัด 30" พร้อมขาและมอเตอร์ Mitsubishi 0.5HP/220V พัดลมฟาร์มพัดลมเล้าไก่ พัดลมเล้าหมูใช้ในการระบายอากาศในพื้นที่ขนาดใหญ่ใช้ในงานระบายอากาศหรือร...
  ราคาปกติ 32,500 THB
  ราคาขาย 16,800 THB
  มีสินค้า


 • พัดลมฟาร์ม-ตะแกรงหน้าหลัง-30นิ้ว-พร้อมขา-มอเตอร์Mitsubishi380V-by-homeandfac
  พัดลมฟาร์ม รุ่น ตะแกรงหน้า-หลัง ขนาดใบพัด 30" พร้อมขาและมอเตอร์ Mitsubishi 0.5HP/380V พัดลมฟาร์มพัดลมเล้าไก่ พัดลมเล้าหมูใช้ในการระบายอากาศในพื้นที่ขนาดใหญ่ใช้ในงานระบายอากาศหรือร...
  ราคาปกติ 32,500 THB
  ราคาขาย 16,800 THB
  มีสินค้า


 • พัดลมฟาร์ม-ตะแกรงหน้าหลัง-36นิ้ว-พร้อมขา-มอเตอร์Mitsubishi380V-by-homeandfac
  พัดลมฟาร์ม รุ่น ตะแกรงหน้า-หลัง ขนาดใบพัด 36" พร้อมขาและมอเตอร์ Mitsubishi 0.5HP/380V พัดลมฟาร์มพัดลมเล้าไก่ พัดลมเล้าหมูใช้ในการระบายอากาศในพื้นที่ขนาดใหญ่ใช้ในงานระบายอากาศหรือร...
  ราคาปกติ 35,000 THB
  ราคาขาย 17,450 THB
  มีสินค้า


 • พัดลมฟาร์ม-ตะแกรงหน้าหลัง-50นิ้ว-พร้อมขา-มอเตอร์Mitsubishi380V-by-homeandfac
  พัดลมฟาร์ม รุ่น ตะแกรงหน้า-หลัง ขนาดใบพัด 30" พร้อมขาและมอเตอร์ Mitsubishi 1.5HP/380V พัดลมฟาร์มพัดลมเล้าไก่ พัดลมเล้าหมูใช้ในการระบายอากาศในพื้นที่ขนาดใหญ่ใช้ในงานระบายอากาศหรือร...
  ราคาปกติ 40,000 THB
  ราคาขาย 20,150 THB
  มีสินค้า


 • EuroVent-AF-30C-by-HomeAndFac
  ชื่อ พัดลมฟาร์ม EuroVent AF-30C ( Series C แบบมีโครง พร้อมตะแกรงหลังและชัตเตอร์)คุณสมบัติ - พัดลมฟาร์ม EuroVent ใช้มอเตอร์ระบบคอนเดนเซอร์รันนิ่ง ทำให้มอเตอร์กินกระแสไฟน้อย ช่วยประ...
  ราคาขาย 0 THB
  มีสินค้า


 • EuroVent-AF-30C-by-HomeAndFac
  ชื่อ พัดลมฟาร์ม EuroVent AF-30C( Series C แบบมีโครง พร้อมตะแกรงหลังและชัตเตอร์)คุณสมบัติ - พัดลมฟาร์ม EuroVent ใช้มอเตอร์ระบบคอนเดนเซอร์รันนิ่ง ทำให้มอเตอร์กินกระแสไฟน้อย ช่วยประห...
  ราคาขาย 0 THB
  มีสินค้า


 • EuroVent-AF-36C-by-HomeAndFac
  ชื่อ พัดลมฟาร์ม EuroVent AF-36C( Series C แบบมีโครง พร้อมตะแกรงหลังและชัตเตอร์) คุณสมบัติ - พัดลมฟาร์ม EuroVent ใช้มอเตอร์ระบบคอนเดนเซอร์รันนิ่ง ทำให้มอเตอร์กินกระแสไฟน้อย ช่วยประ...
  ราคาขาย 0 THB
  มีสินค้า


 • EuroVent-AF-36C-by-HomeAndFac
  ชื่อ พัดลมฟาร์ม EuroVent AF-36C( Series C แบบมีโครง พร้อมตะแกรงหลังและชัตเตอร์) คุณสมบัติ - พัดลมฟาร์ม EuroVent ใช้มอเตอร์ระบบคอนเดนเซอร์รันนิ่ง ทำให้มอเตอร์กินกระแสไฟน้อย ช่วยประ...
  ราคาขาย 0 THB
  มีสินค้า


 • EuroVent-AF-50C-by-HomeAndFac
  ชื่อ พัดลมฟาร์ม EuroVent AF-50C( Series C แบบมีโครง พร้อมตะแกรงหลังและชัตเตอร์) - พัดลมฟาร์ม EuroVent ใช้มอเตอร์ระบบคอนเดนเซอร์รันนิ่ง ทำให้มอเตอร์กินกระแสไฟน้อย ช่วยประหยัดไฟ และอ...
  ราคาขาย 0 THB
  มีสินค้า


 • EuroVent-AF-50C-by-HomeAndFac
  ชื่อ พัดลมฟาร์ม EuroVent AF-50C( Series C แบบมีโครง พร้อมตะแกรงหลังและชัตเตอร์) คุณสมบัติ - พัดลมฟาร์ม EuroVent ใช้มอเตอร์ระบบคอนเดนเซอร์รันนิ่ง ทำให้มอเตอร์กินกระแสไฟน้อย ช่วยประ...
  ราคาขาย 0 THB
  มีสินค้า


 • EuroVent AF-30E-by-HomeAndFac
  ชื่อ พัดลมฟาร์ม EuroVent AF-30E ( Series E แบบกระจัง พร้อมตะแกรงหน้า-หลัง) คุณสมบัติ - พัดลมฟาร์ม EuroVent ใช้มอเตอร์ระบบคอนเดนเซอร์รันนิ่ง ทำให้มอเตอร์กินกระแสไฟน้อย ช่วยประหยัดไ...
  ราคาขาย 0 THB
  มีสินค้า


 • EuroVent AF-30E-by-HomeAndFac
  ชื่อ พัดลมฟาร์ม EuroVent AF-30E( Series E แบบกระจัง พร้อมตะแกรงหน้า-หลัง) คุณสมบัติ - พัดลมฟาร์ม EuroVent ใช้มอเตอร์ระบบคอนเดนเซอร์รันนิ่ง ทำให้มอเตอร์กินกระแสไฟน้อย ช่วยประหยัดไฟ...
  ราคาขาย 0 THB
  มีสินค้า


 • EuroVent AF-36E-by-HomeAndFac
  ชื่อ พัดลมฟาร์ม EuroVent AF-36E( Series E แบบกระจัง พร้อมตะแกรงหน้า-หลัง) คุณสมบัติ - พัดลมฟาร์ม EuroVent ใช้มอเตอร์ระบบคอนเดนเซอร์รันนิ่ง ทำให้มอเตอร์กินกระแสไฟน้อย ช่วยประหยัดไฟ...
  ราคาขาย 0 THB
  มีสินค้า


 • EuroVent AF-36E-by-HomeAndFac
  ชื่อ พัดลมฟาร์ม EuroVent AF-36E( Series E แบบกระจัง พร้อมตะแกรงหน้า-หลัง) คุณสมบัติ - พัดลมฟาร์ม EuroVent ใช้มอเตอร์ระบบคอนเดนเซอร์รันนิ่ง ทำให้มอเตอร์กินกระแสไฟน้อย ช่วยประหยัดไฟ...
  ราคาขาย 0 THB
  มีสินค้า


 • EuroVent AF-50E-by-HomeAndFac
  ชื่อ พัดลมฟาร์ม EuroVent AF-50E( Series E แบบกระจัง พร้อมตะแกรงหน้า-หลัง) คุณสมบัติ - พัดลมฟาร์ม EuroVent ใช้มอเตอร์ระบบคอนเดนเซอร์รันนิ่ง ทำให้มอเตอร์กินกระแสไฟน้อย ช่วยประหยัดไฟ...
  ราคาขาย 0 THB
  มีสินค้า


 • EuroVent AF-50E-by-HomeAndFac
  ชื่อ พัดลมฟาร์ม EuroVent AF-50E( Series E แบบกระจัง พร้อมตะแกรงหน้า-หลัง) คุณสมบัติ - พัดลมฟาร์ม EuroVent ใช้มอเตอร์ระบบคอนเดนเซอร์รันนิ่ง ทำให้มอเตอร์กินกระแสไฟน้อย ช่วยประหยัดไฟ...
  ราคาขาย 0 THB
  มีสินค้า


 • EuroVent AF-30N-by-HomeAndFac
  ชื่อ พัดลมฟาร์ม EuroVent AF-30N ( Series N แบบมีโครง พร้อมตะแกรงหน้า-หลัง) คุณสมบัติ - พัดลมฟาร์ม EuroVent ใช้มอเตอร์ระบบคอนเดนเซอร์รันนิ่ง ทำให้มอเตอร์กินกระแสไฟน้อย ช่วยประหยัดไ...
  ราคาขาย 0 THB
  มีสินค้า


 • EuroVent AF-30N-by-HomeAndFac
  ชื่อ พัดลมฟาร์ม EuroVent AF-30N( Series N แบบมีโครง พร้อมตะแกรงหน้า-หลัง) คุณสมบัติ - พัดลมฟาร์ม EuroVent ใช้มอเตอร์ระบบคอนเดนเซอร์รันนิ่ง ทำให้มอเตอร์กินกระแสไฟน้อย ช่วยประหยัดไฟ...
  ราคาขาย 0 THB
  มีสินค้า


 • EuroVent AF-36N-by-HomeAndFac
  ชื่อ พัดลมฟาร์ม EuroVent AF-36N( Series N แบบมีโครง พร้อมตะแกรงหน้า-หลัง) คุณสมบัติ - พัดลมฟาร์ม EuroVent ใช้มอเตอร์ระบบคอนเดนเซอร์รันนิ่ง ทำให้มอเตอร์กินกระแสไฟน้อย ช่วยประหยัดไฟ...
  ราคาขาย 0 THB
  มีสินค้า


 • EuroVent AF-36N-by-HomeAndFac
  ชื่อ พัดลมฟาร์ม EuroVent AF-36N( Series N แบบมีโครง พร้อมตะแกรงหน้า-หลัง) คุณสมบัติ - พัดลมฟาร์ม EuroVent ใช้มอเตอร์ระบบคอนเดนเซอร์รันนิ่ง ทำให้มอเตอร์กินกระแสไฟน้อย ช่วยประหยัดไฟ...
  ราคาขาย 0 THB
  มีสินค้า


 • EuroVent AF-50N-by-HomeAndFac
  ชื่อ พัดลมฟาร์ม EuroVent AF-50N( Series N แบบมีโครง พร้อมตะแกรงหน้า-หลัง) คุณสมบัติ - พัดลมฟาร์ม EuroVent ใช้มอเตอร์ระบบคอนเดนเซอร์รันนิ่ง ทำให้มอเตอร์กินกระแสไฟน้อย ช่วยประหยัดไฟ...
  ราคาขาย 0 THB
  มีสินค้า


 • EuroVent AF-50N-by-HomeAndFac
  ชื่อ พัดลมฟาร์ม EuroVent AF-50N( Series N แบบมีโครง พร้อมตะแกรงหน้า-หลัง) คุณสมบัติ - พัดลมฟาร์ม EuroVent ใช้มอเตอร์ระบบคอนเดนเซอร์รันนิ่ง ทำให้มอเตอร์กินกระแสไฟน้อย ช่วยประหยัดไฟ...
  ราคาขาย 0 THB
  มีสินค้า


 • พัดลมฟาร์ม DETON GLF5.6 22-by-HomeAndFac
  ชื่อ พัดลมฟาร์มDETON # GLF5.6#22(380V 3 สาย)มีบานเกร็ด คุณสมบัติ - ใช้ในการระบายอากาศในพื้นที่ขนาดใหญ่ - ให้ปริมาณลมมากโดยที่เสียงเงียบเบา และประหยัดพลังงาน - ทำงานติดต่อกันได้น...
  ราคาขาย 0 THB
  มีสินค้า

พัดลมฟาร์ม รุ่นตะแกรงหน้า-หลัง และรุ่นบานเกล็ด ใช้ในการระบายอากาศในพื้นที่ขนาดใหญ่ให้ปริมาณลมมาก โดยที่เสียงเงียบเบา และประหยัดพลังงาน ทำงานติดต่อกันได้นาน อายุการใช้งานยาวนาน ใบพัดลมทำจากอลูมิเนียมคุณภาพดี น้ำหนักเบา ลดเสียงรบกวน ติดตั้งได้ง่าย เหมาะกับการใช้ในโรงงาน, ฟาร์มเกษตร, คลังสินค้า มีให้เลือกทั้งขนาด 22", 32", 38", 45", 50" ปริมาณระบายอากาศ 8,000 - 44,500 ลูกบาศก์เมตร / ชั่วโมง รุ่นบานเกล็ดเปิด-ปิด ได้อัตโนมัติ ป้องกันสิ่งแปลกปลอมเข้าใบพัด


 • พัดลมงานตกแต่งสวยงาม-by-homeandfac
  เป็นเนื้อหาของบทความหรือสินค้าโดยละเอียดกรุณาใส่ข้อความ …

 • พัดลมไอเย็น-ไอน้ำ-by-homeandfac
  พัดลมไอเย็น คือพัดลมที่ทำงานโดยใช้ระบบ Evaporative Cooling Systems ซึ่งใช้หลักการดึงความร้อนออกจากอากาศโดยการทำให้น้ำระเหย เมื่อพัดลมดูดอากาศร้อนไหลผ่านปะทะกับน้ำบนแผ่นทำความเย็น C...

 • พัดลมติดผนัง-เพดาน-by-homeandfac.png
  พัดลมติดผนัง เพดาน พัดลมใบพัดยักษ์ BIG FAN เหมาะสำหรับงานที่ต้องการลมจากด้านบนกระจายลงมาพื้นด้านล่าง ประหยัดพื้นที่ในห้อง

 • พัดลมตั้งพื้น-by-homeandfac.png
  พัดลมตั้งพื้น เคลื่อนย้ายได้สะดวก สามารถตั้งตามตำแหน่งที่ต้องการลมให้พัด สามารถความสไลด์ชึ้นลงได้

 • พัดลม-3-ขาส่ายได้-by-homeandfac
  เป็นเนื้อหาของบทความหรือสินค้าโดยละเอียดกรุณาใส่ข้อความ …

 • พัดลมอุตสาหกรรม-by-homeandfac
  พัดลมอุตสาหกรรม โครงสร้างเป็นเหล็กเกรด Heavy duty แข็งแรง ทนทาน ต่องานหนัก เคลือบด้วยสีชั้นดี สวยงามให้ความเย็นเต็มที่ ด้วยมอเตอร์ที่มีอายุการใช้งานยืนนาน พัดลมอุตสาหกรรม มีใบพัด ท...

 • พัดลมระบายอากาศ by HomeAndFac.com
  พัดลมระบายอากาศ เหมาะสำงานถ่ายเทอากาศจากด้านในออกไปสู่ด้านนอก หรือการนำอากาศภายนอกเข้ามาภายในอาคารและกระจายไปสู่ส่วนต่าง ๆ ของอาคาร ใช้ระบายและถ่ายเทอากาศได้ทั้งห้องน้ำ ห้องนอน ห้อ...

 • พัดลมท่อ-by-HomeAndFac.png
  พัดลมท่อ ให้กำลังลมแรงเหมาะ เพื่อลดอุณหภูมิเวลาทำงานกลางแจ้ง หรือ ในที่แคบๆ ไม่มีอากาศถ่ายเท พัดลมท่อออกแบบ ให้มี ความสะดวก เคลื่อนย้าย รวดเร็ว น้ำหนักเบา ดูดส่งลมได้ดี สามารถต่อ ท...

 • พัดลมยักษ์ Big Ceiling Fan-by-homeandfac
  พัดลมยักษ์ Big Ceiling Fan HVLS Fan (High Volume Low Speed Fan) หรือ พัดลมยักษ์ (Big Ceiling Fan) ได้รับอิทธิพลมาจากการออกแบบของใบพัดของเฮลิคอปเตอร์ ซึ่งหลักการทำงานของใบพัดของเฮล...
Visitors: 931,847