หิน

ขายหิน หินเบอร์1 (ขนาด 3/4") หินเบอร์2 (ขนาด 1") หินเกล็ด (ขนาด 3/8") หินคลุก ลูกรัง หินฝุ่น หินเขื่อน สำหรับงานก่อสร้าง ผสมปูนซีเมนต์ ถมถนน ถมที่  • อิฐ-by-HomeAndFac.png
    อิฐประเภทต่างๆ ที่ใช้ก่อผนัง ทั้งอิฐมอญ อิฐมวลเบา อิฐบล็อก อิฐผสาน ล้วนมีความแตกต่างกัน ไม่ว่าจะเป็นเรื่องขนาดที่มีผลต่อระยะเวลาการก่อผนัง เรื่องของสีและผิวสัมผัส รวมถึงกระบวนการผล...

  • ดิน by HomeAndFac.com.png
    ดิน เป็นวัสดุก่อสร้างพื้นฐานในงานวิศวกรรมโยธา ใช้เป็นวัสดุถมในงานก่อสร้างต่าง ๆ

  • ทราย-by-HomeAndFac.png
    ทรายเป็นวัสดุที่สำคัญชนิดหนึ่ง ซึ่งเป็นส่วนผสมของคอนกรีต และมอร์ต้า (Mortar ) ที่นำมาใช้ก่อหรือฉาบ มีทรายละเอียด ทรายหยาบ
Visitors: 672,244