มอเตอร์ mitsubishi sc-qr 4p1450r220v ชนิดคอนเดนเซอร์สตาร์ท

Visitors: 977,061