ดอก กระบอกเจาะเพชร

ดอกเจาะเพชร  ดอกเจาะคอริ่ง กระบอกเจาะเพชร  กระบอกเจาะคอริ่ง ดอกเจาะเครื่องคอริ่ง กระบอกเจาะเครื่องคอริ่ง ดอกเจาะคอนกรีต ดอกเจาะปูน

กระบอกเจาะคอนกรีต กระบอกเจาะปูน


 • MARATHON ดอก กระบอกเจาะเพชร 52 mm by homeandfac
  MARATHON ดอกเจาะคอนกรีต กระบอกเจาะเพชร ขนาด 52 มม. เจาะลึก 450 มม. เจาะใช้ได้กับท่อ PVC 1 1/2" กระบอกเจาะเพชรกระบอกเจาะคอนกรีตกระบอกเจาะปูนกระบอกเจาะคอริ่งดอกเจาะคอนกรีตดอกเจาะเพชร...
  ราคาปกติ 1,950 THB
  ราคาขาย 1,270 THB
  มีสินค้า


 • MARATHON ดอก กระบอกเจาะเพชร 63 mm by homeandfac
  MARATHON ดอกเจาะคอนกรีต กระบอกเจาะเพชร ขนาด 63 มม. เจาะลึก 450 มม.เจาะใช้ได้กับท่อ PVC 2"กระบอกเจาะเพชรกระบอกเจาะคอนกรีตกระบอกเจาะปูนกระบอกเจาะคอริ่งดอกเจาะคอนกรีตดอกเจาะเพชรดอกเจา...
  ราคาปกติ 2,200 THB
  ราคาขาย 1,450 THB
  มีสินค้า


 • MARATHON ดอก กระบอกเจาะเพชร 76 mm by homeandfac
  MARATHON ดอกเจาะคอนกรีต กระบอกเจาะเพชร ขนาด 76 มม. เจาะลึก 450 มม.เจาะใช้ได้กับท่อ PVC 2 1/2"กระบอกเจาะเพชรกระบอกเจาะคอนกรีตกระบอกเจาะปูนกระบอกเจาะคอริ่งดอกเจาะคอนกรีตดอกเจาะเพชรดอ...
  ราคาปกติ 2,750 THB
  ราคาขาย 1,550 THB
  มีสินค้า


 • MARATHON ดอก กระบอกเจาะเพชร 102 mm by homeandfac
  MARATHON ดอกเจาะคอนกรีต กระบอกเจาะเพชร ขนาด 102 มม. เจาะลึก 450 มม.เจาะใช้ได้กับท่อ PVC 3"กระบอกเจาะเพชรกระบอกเจาะคอนกรีตกระบอกเจาะปูนกระบอกเจาะคอริ่งดอกเจาะคอนกรีตดอกเจาะเพชรดอกเจ...
  ราคาปกติ 3,300 THB
  ราคาขาย 2,020 THB
  มีสินค้า


 • MARATHON ดอก กระบอกเจาะเพชร 127 mm by homeandfac
  MARATHON ดอกเจาะคอนกรีต กระบอกเจาะเพชร ขนาด 127 มม. เจาะลึก 450 มม. เจาะใช้ได้กับท่อ PVC 4"กระบอกเจาะเพชรกระบอกเจาะคอนกรีตกระบอกเจาะปูนกระบอกเจาะคอริ่งดอกเจาะคอนกรีตดอกเจาะเพชรดอกเ...
  ราคาปกติ 5,300 THB
  ราคาขาย 3,599 THB
  มีสินค้า


 • MARATHON ดอก กระบอกเจาะเพชร 132 mm by homeandfac
  MARATHON ดอกเจาะคอนกรีต กระบอกเจาะเพชร ขนาด 132 มม. เจาะลึก 450 มม.กระบอกเจาะเพชรกระบอกเจาะคอนกรีตกระบอกเจาะปูนกระบอกเจาะคอริ่งดอกเจาะคอนกรีตดอกเจาะเพชรดอกเจาะปูนดอกเจาะคอริ่งรายละ...
  ราคาปกติ 5,600 THB
  ราคาขาย 3,880 THB
  มีสินค้า


 • MARATHON ดอก กระบอกเจาะเพชร 152 mm by homeandfac
  MARATHON ดอกเจาะคอนกรีต กระบอกเจาะเพชร ขนาด 152 มม. เจาะลึก 450 มม. เจาะใช้ได้กับท่อ PVC 5"กระบอกเจาะเพชรกระบอกเจาะคอนกรีตกระบอกเจาะปูนกระบอกเจาะคอริ่งดอกเจาะคอนกรีตดอกเจาะเพชรดอกเ...
  ราคาปกติ 5,980 THB
  ราคาขาย 3,999 THB
  มีสินค้า


 • MARATHON-ดอก-กระบอกเจาะเพชร-25-มม-1-นิ้ว-ก้าน-SDS-by-homeandfac
  MARATHON ดอกเจาะคอนกรีต กระบอกเจาะเพชร ก้าน SDS ขนาด 25 มม. / 1 นิ้ว ยาว 150 มม. กระบอกเจาะเพชรกระบอกเจาะคอนกรีตกระบอกเจาะปูนกระบอกเจาะคอริ่งดอกเจาะคอนกรีตดอกเจาะเพชรดอกเจาะปูนดอกเ...
  ราคาปกติ 1,180 THB
  ราคาขาย 820 THB
  มีสินค้า


 • MARATHON-ดอก-กระบอกเจาะเพชร-32-มม-1-1_4-นิ้ว-ก้าน-SDS-by-homeandfac
  MARATHON ดอกเจาะคอนกรีต กระบอกเจาะเพชร ก้าน SDS ขนาด 32 มม. / 1 1/4 นิ้ว ยาว 150 มม.กระบอกเจาะเพชรกระบอกเจาะคอนกรีตกระบอกเจาะปูนกระบอกเจาะคอริ่งดอกเจาะคอนกรีตดอกเจาะเพชรดอกเจาะปูนด...
  ราคาปกติ 1,290 THB
  ราคาขาย 899 THB
  มีสินค้า


 • MARATHON ดอก กระบอกเจาะเพชร 38 mm 1 1_2 นิ้ว ก้าน SDS by homeandfac
  MARATHON ดอกเจาะคอนกรีต กระบอกเจาะเพชร ก้าน SDS ขนาด 38 มม. / 1 1/2 นิ้ว ยาว 150 มม.กระบอกเจาะเพชรกระบอกเจาะคอนกรีตกระบอกเจาะปูนกระบอกเจาะคอริ่งดอกเจาะคอนกรีตดอกเจาะเพชรดอกเจาะปูนด...
  ราคาปกติ 1,450 THB
  ราคาขาย 980 THB
  มีสินค้า


 • MARATHON-ดอก-กระบอกเจาะเพชร-52-มม-2-นิ้ว-ก้าน-SDS-by-homeandfac
  MARATHON ดอกเจาะคอนกรีต กระบอกเจาะเพชร ก้าน SDS ขนาด 52 มม. / 1 1/2 นิ้ว ยาว 150 มม.กระบอกเจาะเพชรกระบอกเจาะคอนกรีตกระบอกเจาะปูนกระบอกเจาะคอริ่งดอกเจาะคอนกรีตดอกเจาะเพชรดอกเจาะปูนด...
  ราคาปกติ 1,830 THB
  ราคาขาย 1,095 THB
  มีสินค้า


 • MARATHON-ดอก-กระบอกเจาะเพชร-65-มม-2-1_2-นิ้ว-ก้าน-SDS-by-homeandfac
  MARATHON ดอกเจาะคอนกรีต กระบอกเจาะเพชร ก้าน SDS ขนาด 65 มม. / 2 1/2 นิ้ว ยาว 150 มม.กระบอกเจาะเพชรกระบอกเจาะคอนกรีตกระบอกเจาะปูนกระบอกเจาะคอริ่งดอกเจาะคอนกรีตดอกเจาะเพชรดอกเจาะปูนด...
  ราคาปกติ 2,260 THB
  ราคาขาย 1,499 THB
  มีสินค้า


 • MARATHON-ดอก-กระบอกเจาะเพชร-76-มม-3-นิ้ว-ก้าน-SDS-by-homeandfac
  MARATHON ดอกเจาะคอนกรีต กระบอกเจาะเพชร ก้าน SDS ขนาด 76 มม. / 3 นิ้ว ยาว 150 มม.กระบอกเจาะเพชรกระบอกเจาะคอนกรีตกระบอกเจาะปูนกระบอกเจาะคอริ่งดอกเจาะคอนกรีตดอกเจาะเพชรดอกเจาะปูนดอกเจ...
  ราคาปกติ 2,640 THB
  ราคาขาย 1,799 THB
  มีสินค้า


 • MARATHON-ดอก-กระบอกเจาะเพชร-102-มม-4-นิ้ว-ก้าน-SDS-by-homeandfac
  MARATHON ดอกเจาะคอนกรีต กระบอกเจาะเพชร ก้าน SDS ขนาด 102 มม. / 4 นิ้ว ยาว 150 มม.กระบอกเจาะเพชรกระบอกเจาะคอนกรีตกระบอกเจาะปูนกระบอกเจาะคอริ่งดอกเจาะคอนกรีตดอกเจาะเพชรดอกเจาะปูนดอกเ...
  ราคาปกติ 3,560 THB
  ราคาขาย 2,450 THB
  มีสินค้า

Visitors: 979,932