SW-CC-P สเปรย์น้ำยาเช็ครอยร้าว

SW-CC-P สเปรย์น้ำยาเช็ครอยร้าวบนพื้นผิวโลหะ ฉลากสีแดง บรรจุ 450cc

เหมาะสำหรับงานอุตสาหกรรมต่างๆ เพื่อตรวจสอบแนวรอยเชื่อมของชิ้นงาน เพื่อการเชื่อมที่ดี เช่น งานแม่พิมพ์โลหะ ใช้ตามโรงงานผลิตชิ้นส่วนวัสดุ โรงงานผลิตชิ้นส่วนรถยนต์ โรงเหล็ก ฯลฯ ที่ต้องการความแน่นอนเพื่อการเชื่อมที่ยิ่งขึ้น

หลักการพื้นฐานของสเปรย์เช็ครอยร้าว

1. น้ำยา Penetrant จะแทรกซึมลงบนรอยร้าวของชิ้นงาน

2. เช็คน้ำยาว Penetrant ที่ผิวออก จะยังคงเหลือน้ำยาในร่องรอยร้าว

3. ฉีดน้ำยา Developer ลงไป ปล่อยให้แห้ง Developer จะดึง Penetrant  ออกมา

คุณสมบัติ

คุณสมบัติ แทรกซึมรอยร้าวที่ไม่สามารถมองเห็นหรือสัมผัสได้  SW-CC-P (Penetrant)   สีแดง  450cc

คุณสมบัติ เน้นรอยร้าว ตรวจสอบรอยร้าวบนพื้นผิวโลหะ  SW-CC-D (Developer )  สีใส  450cc

คุณสมบัติ ทำความสะอาด ทั้งก่อนและ หลังการตรวจสอบ  SW-CC-R (Remover)  สีใส  450cc

 

www.homeandfac.com

TeL : 088 554 1650, 038 445 885

****สามารถสอบถามสินค้าอื่นๆ ที่ไม่ได้โชว์หน้าเว็ปไซด์เพิ่มเติมได้นะค่ะ****

ราคาปกติ
440 THB
ราคาขาย
296 THB
จำนวน: มีสินค้า
Visitors: 965,804