ไมโครมิเตอร์

เป็นเนื้อหาของบทความหรือสินค้าโดยละเอียด

กรุณาใส่ข้อความ …


 • Mitutoyo 103-137 ไมโครมิเตอร์วัดนอก-หนา by homeandfac
  Mitutoyo 103-137 ไมโครมิเตอร์วัดนอก-หนา ขนาด 0 - 25 mm. ความละเอียด 0.01 mm.เหมาะสำหรับวัดขนาดความกว้าง หรือความหนาของชิ้นงานสามารถใช้วัดความหนาของกระดาษ เส้นผ่าศูนย์กลางเส้นลวด แล...
  ราคาปกติ 2,540 THB
  ราคาขาย 1,550 THB
  มีสินค้า


 • Mitutoyo 103-129 ไมโครมิเตอร์วัดนอก-หนา by homeandfac
  Mitutoyo 103-129 ไมโครมิเตอร์วัดนอก-หนา ขนาด 0 - 25 mm. ความละเอียด 0.001 mm.เหมาะสำหรับวัดขนาดความกว้าง หรือความหนาของชิ้นงานสามารถใช้วัดความหนาของกระดาษ เส้นผ่าศูนย์กลางเส้นลวด แ...
  ราคาปกติ 3,340 THB
  ราคาขาย 2,050 THB
  มีสินค้า


 • Mitutoyo 103-138 ไมโครมิเตอร์วัดนอก-หนา by homeandfac
  Mitutoyo 103-138 ไมโครมิเตอร์วัดนอก-หนา ขนาด 25 - 50 mm. ความละเอียด 0.01 mm.เหมาะสำหรับวัดขนาดความกว้าง หรือความหนาของชิ้นงานสามารถใช้วัดความหนาของกระดาษ เส้นผ่าศูนย์กลางเส้นลวด แ...
  ราคาปกติ 3,240 THB
  ราคาขาย 1,990 THB
  มีสินค้า


 • Mitutoyo 103-130 ไมโครมิเตอร์วัดนอก-หนา by homeandfac
  Mitutoyo 103-130 ไมโครมิเตอร์วัดนอก-หนา ขนาด 25 - 50 mm. ความละเอียด 0.001 mm.เหมาะสำหรับวัดขนาดความกว้าง หรือความหนาของชิ้นงานสามารถใช้วัดความหนาของกระดาษ เส้นผ่าศูนย์กลางเส้นลวด ...
  ราคาปกติ 4,240 THB
  ราคาขาย 2,590 THB
  มีสินค้า

Visitors: 977,064