กล่องตู้เครื่องมือ-อะไหล่

กล่องอะไหล่ อเนกประะสงค์ ใช้ใส่ชิ้นส่วน อะไหล่ เครื่องมือ ต่างๆ หลากหลายขนาด


 • กล่องอะไหล่-002-9-by-home-and-fac.jpg
  กล่องอะไหล่พลาสติก 002-9(1 ชุด มี 12 ช่อง)ตัวช่องแต่ละช่องเป็นแบบ Slide lock สามารถปรับเปลี่ยนรูปแบบได้ตามใจชอบขนาดกล่อง : 456(กว้าง)x 170(ยาว)x 220(สูง) mm.•ขนาดช่อง : 115(กว้าง) ...
  ราคาปกติ 1,400 THB
  ราคาขาย 1,090 THB
  มีสินค้า


 • กล่องอะไหล่-007-3-by-home-and-fac.jpg
  กล่องอะไหล่พลาสติก 007-3(1 ชุด มี 6 ช่อง) ตัวช่องแต่ละช่องเป็นแบบ Slide lock สามารถปรับเปลี่ยนรูปแบบได้ตามใจชอบ ขนาดช่อง [mm.] 179x250x88 (กxยxส) ขนาดกล่อง/ชิ้น [mm.] 196x265x100 (...
  ราคาปกติ 3,000 THB
  ราคาขาย 1,800 THB
  มีสินค้า


 • กล่องอะไหล่-007-4-by-home-and-fac.jpg
  กล่องอะไหล่พลาสติก 007-4(1 ชุด มี 12 ช่อง) ตัวช่องแต่ละช่องเป็นแบบ Slide lock สามารถปรับเปลี่ยนรูปแบบได้ตามใจชอบ ขนาดช่อง [mm.] 111x172x71 (กxยxส) ขนาดกล่อง/ชิ้น [mm.] 122x185x82 (...
  ราคาปกติ 2,500 THB
  ราคาขาย 1,500 THB
  มีสินค้า


 • กล่องอะไหล่-007-5-by-home-and-fac.jpg
  กล่องอะไหล่พลาสติก 007-5(1 ชุด มี 12 ช่อง) ตัวช่องแต่ละช่องเป็นแบบ Slide lock สามารถปรับเปลี่ยนรูปแบบได้ตามใจชอบ ขนาดช่อง [mm.] 154x116x60 (กxยxส) ขนาดกล่อง/ชิ้น [mm.] 165x124x69 (...
  ราคาปกติ 2,200 THB
  ราคาขาย 1,200 THB
  มีสินค้า


 • กล่องอะไหล่-007-6-by-home-and-fac.jpg
  กล่องอะไหล่พลาสติก 007-6(1 ชุด มี 12 ช่อง)ตัวช่องแต่ละช่องเป็นแบบ Slide lock สามารถปรับเปลี่ยนรูปแบบได้ตามใจชอบขนาดช่อง [mm.] 111x116x71 (กxยxส)ขนาดกล่อง/ชิ้น [mm.] 122x124x82 (กxย...
  ราคาปกติ 1,450 THB
  ราคาขาย 1,090 THB
  มีสินค้า


 • กล่องอะไหล่-007-9-24-by-home-and-fac.jpg
  กล่องอะไหล่พลาสติก 007-9-24(1 ชุด มี 24 ช่อง)ตัวช่องแต่ละช่องเป็นแบบ Slide lock สามารถปรับเปลี่ยนรูปแบบได้ตามใจชอบขนาดช่อง [mm.] 66x141x39 (กxยxส)ขนาดกล่อง/ชิ้น [mm.] 76x150x46 (กx...
  ราคาปกติ 2,200 THB
  ราคาขาย 1,150 THB
  มีสินค้า


 • กล่องอะไหล่-007-9-48-by-home-and-fac.jpg
  กล่องอะไหล่พลาสติก 007-9-48(1 ชุด มี 48 ช่อง)ตัวช่องแต่ละช่องเป็นแบบ Slide lock สามารถปรับเปลี่ยนรูปแบบได้ตามใจชอบขนาดช่อง [mm.] 66x141x39 (กxยxส)ขนาดกล่อง/ชิ้น [mm.] 76x150x46 (กx...
  ราคาปกติ 1,680 THB
  ราคาขาย 1,120 THB
  มีสินค้า


 • กล่องอะไหล่-701-9A-by-home-and-fac.jpg
  กล่องอะไหล่พลาสติก 701-9A สีเทาอ่อน(1 ชุด มี 12 ช่อง)ตัวช่องแต่ละช่องเป็นแบบ Slide lock สามารถปรับเปลี่ยนรูปแบบได้ตามใจชอบขนาดช่อง [mm.] 115x125x53 (กxยxส)ขนาดกล่อง/ชิ้น [mm.] 122x...
  ราคาปกติ 1,500 THB
  ราคาขาย 950 THB
  มีสินค้า


 • กล่องอะไหล่-701-9B-by-home-and-fac.jpg
  กล่องอะไหล่พลาสติก 701-9B สีเทาเข้ม(1 ชุด มี 12 ช่อง)ตัวช่องแต่ละช่องเป็นแบบ Slide lock สามารถปรับเปลี่ยนรูปแบบได้ตามใจชอบขนาดช่อง [mm.] 115x125x53 (กxยxส)ขนาดกล่อง/ชิ้น [mm.] 122x...
  ราคาปกติ 1,400 THB
  ราคาขาย 850 THB
  มีสินค้า


 • กล่องอะไหล่-930-6-by-home-and-fac.jpg
  กล่องอะไหล่พลาสติก 930-6(1 ชุด มี 6 ช่อง)ตัวช่องแต่ละช่องเป็นแบบ Slide lock สามารถปรับเปลี่ยนรูปแบบได้ตามใจชอบขนาดกล่อง : 403(กว้าง)x 195(ยาว)x 180(สูง) mm.ขนาดช่อง : 125(กว้าง) x ...
  ราคาปกติ 1,550 THB
  ราคาขาย 1,060 THB
  มีสินค้า


 • กล่องอะไหล่-930-12-by-home-and-fac.jpg
  กล่องอะไหล่พลาสติก 930-12(1 ชุด มี 12 ช่อง)ตัวช่องแต่ละช่องเป็นแบบ Slide lock สามารถปรับเปลี่ยนรูปแบบได้ตามใจชอบขนาดกล่อง : 403(กว้าง)x 195(ยาว)x 180(สูง) mm.ขนาดช่อง : 125(กว้าง) ...
  ราคาปกติ 1,550 THB
  ราคาขาย 1,060 THB
  มีสินค้า


 • กล่องอะไหล่-7720-by-home-and-fac.jpg
  กล่องอะไหล่พลาสติก 7720 กล่องฝาทึบ(1 ชุด มี 4 ช่อง)ตัวช่องแต่ละช่องเป็นแบบ Slide lock สามารถปรับเปลี่ยนรูปแบบได้ตามใจชอบขนาดกล่อง : 236(กว้าง)x 190(ยาว)x 330(สูง) mm.ขนาดช่อง : 236...
  ราคาปกติ 1,750 THB
  ราคาขาย 1,200 THB
  มีสินค้า


 • กล่องอะไหล่-7720A-by-home-and-fac.jpg
  กล่องอะไหล่พลาสติก 7720A กล่องฝาใส(1 ชุด มี 4 ช่อง)ตัวช่องแต่ละช่องเป็นแบบ Slide lock สามารถปรับเปลี่ยนรูปแบบได้ตามใจชอบขนาดกล่อง : 236(กว้าง)x 190(ยาว)x 330(สูง) mm.ขนาดช่อง : 236...
  ราคาปกติ 2,100 THB
  ราคาขาย 1,300 THB
  มีสินค้า

Visitors: 965,783