ฉากกั้นอะครีลิคใส B-01

PARTITION ฉากกั้นอะคริลิคใส แบบ B-01 สูง 60 cm.X กว้าง 60 cm.X หนา 3 mm. 

เป็นฉากกั้น ช่วยป้องกันเชื้อโรค ละออง ไอ จาม สารคัดหลั่ง สามารถตั้งบนโต๊ะทำงาน เคาน์เตอร์ แคชเชียร์ ร้านค้า ร้านอาหาร โรงพยาบาล สถานที่ราชการ และสถานที่ต่างๆ

***จัดส่งสินค้าทั่วประเทศ ราคาสินค้านี้ยังไม่ได้รวมค่าบริการจัดส่ง ซึ่งค่าบริการจัดส่งขึ้นอยู่กับระยะทางที่จัดส่งไปถึง***

www.homeandfac.com
TeL : 088 554 1650, 038 445 885

****สามารถสอบถามสินค้าอื่นๆ ที่ไม่ได้โชว์หน้าเว็ปไซด์เพิ่มเติมได้นะค่ะ****

 

ราคาปกติ
1,540 THB
ราคาขาย
1,080 THB
จำนวน: มีสินค้า

 • ฉากกั้นละอองเชื้อโรค-อะครีลิค-แบบA-01-by-homeandfac
  PARTITION ฉากกั้นอะคริลิคใส แบบ A-01สูง 60 cm.X กว้าง 60 cm.X หนา 3 mm.เป็นฉากกั้น ช่วยป้องกันเชื้อโรค ละออง ไอ จาม สารคัดหลั่ง สามารถตั้งบนโต๊ะทำงาน เคาน์เตอร์ แคชเชียร์ ร้านค้า ร...
  ราคาปกติ 1,120 THB
  ราคาขาย 790 THB
  มีสินค้า


 • ฉากกั้นละอองเชื้อโรค-อะครีลิค-แบบA-02-by-homeandfac
  PARTITION ฉากกั้นอะคริลิคใส แบบ A-02 สูง 60 cm.X กว้าง 80 cm.X หนา 3 mm. เป็นฉากกั้น ช่วยป้องกันเชื้อโรค ละออง ไอ จาม สารคัดหลั่ง สามารถตั้งบนโต๊ะทำงาน เคาน์เตอร์ แคชเชียร์ ร้านค้า...
  ราคาปกติ 1,280 THB
  ราคาขาย 900 THB
  มีสินค้า


 • ฉากกั้นละอองเชื้อโรค-อะครีลิค-แบบA-03-by-homeandfac
  PARTITION ฉากกั้นอะคริลิคใส แบบ A-03 สูง 60 cm.X กว้าง 100 cm.X หนา 3 mm.เป็นฉากกั้น ช่วยป้องกันเชื้อโรค ละออง ไอ จาม สารคัดหลั่ง สามารถตั้งบนโต๊ะทำงาน เคาน์เตอร์ แคชเชียร์ ร้านค้า...
  ราคาปกติ 1,560 THB
  ราคาขาย 1,100 THB
  มีสินค้า


 • ฉากกั้นละอองเชื้อโรค-อะครีลิค-แบบA-04-by-homeandfac
  PARTITION ฉากกั้นอะคริลิคใส แบบ A-04 สูง 80 cm.X กว้าง 60 cm.X หนา 4 mm.เป็นฉากกั้น ช่วยป้องกันเชื้อโรค ละออง ไอ จาม สารคัดหลั่ง สามารถตั้งบนโต๊ะทำงาน เคาน์เตอร์ แคชเชียร์ ร้านค้า ...
  ราคาปกติ 1,520 THB
  ราคาขาย 1,070 THB
  มีสินค้า


 • ฉากกั้นละอองเชื้อโรค-อะครีลิค-แบบA-05-by-homeandfac
  PARTITION ฉากกั้นอะคริลิคใส แบบ A-05 สูง 80 cm.X กว้าง 80 cm.X หนา 4 mm.เป็นฉากกั้น ช่วยป้องกันเชื้อโรค ละออง ไอ จาม สารคัดหลั่ง สามารถตั้งบนโต๊ะทำงาน เคาน์เตอร์ แคชเชียร์ ร้านค้า ...
  ราคาปกติ 2,180 THB
  ราคาขาย 1,530 THB
  มีสินค้า


 • ฉากกั้นละอองเชื้อโรค-อะครีลิค-แบบA-06-by-homeandfac
  PARTITION ฉากกั้นอะคริลิคใส แบบ A-06 สูง 80 cm.X กว้าง 100 cm.X หนา 4 mm.เป็นฉากกั้น ช่วยป้องกันเชื้อโรค ละออง ไอ จาม สารคัดหลั่ง สามารถตั้งบนโต๊ะทำงาน เคาน์เตอร์ แคชเชียร์ ร้านค้า...
  ราคาปกติ 2,260 THB
  ราคาขาย 1,590 THB
  มีสินค้า


 • ฉากกั้นละอองเชื้อโรค-อะครีลิค-แบบB-02-by-homeandfac
  PARTITION ฉากกั้นอะคริลิคใส แบบ B-02 สูง 60 cm.X กว้าง 80 cm.X หนา 3 mm.เป็นฉากกั้น ช่วยป้องกันเชื้อโรค ละออง ไอ จาม สารคัดหลั่ง สามารถตั้งบนโต๊ะทำงาน เคาน์เตอร์ แคชเชียร์ ร้านค้า ...
  ราคาปกติ 1,660 THB
  ราคาขาย 1,170 THB
  มีสินค้า


 • ฉากกั้นละอองเชื้อโรค-อะครีลิค-แบบB-03-by-homeandfac
  PARTITION ฉากกั้นอะคริลิคใส แบบ B-03 สูง 60 cm.X กว้าง 100 cm.X หนา 3 mm.เป็นฉากกั้น ช่วยป้องกันเชื้อโรค ละออง ไอ จาม สารคัดหลั่ง สามารถตั้งบนโต๊ะทำงาน เคาน์เตอร์ แคชเชียร์ ร้านค้า...
  ราคาปกติ 1,980 THB
  ราคาขาย 1,390 THB
  มีสินค้า


 • ฉากกั้นละอองเชื้อโรค-อะครีลิค-แบบB-04-by-homeandfac
  PARTITION ฉากกั้นอะคริลิคใส แบบ B-04 สูง 80 cm.X กว้าง 60 cm.X หนา 4 mm.เป็นฉากกั้น ช่วยป้องกันเชื้อโรค ละออง ไอ จาม สารคัดหลั่ง สามารถตั้งบนโต๊ะทำงาน เคาน์เตอร์ แคชเชียร์ ร้านค้า ...
  ราคาปกติ 2,440 THB
  ราคาขาย 1,720 THB
  มีสินค้า


 • ฉากกั้นละอองเชื้อโรค-อะครีลิค-แบบB-05-by-homeandfac
  PARTITION ฉากกั้นอะคริลิคใส แบบ B-05 สูง 80 cm.X กว้าง 80 cm.X หนา 4 mm.เป็นฉากกั้น ช่วยป้องกันเชื้อโรค ละออง ไอ จาม สารคัดหลั่ง สามารถตั้งบนโต๊ะทำงาน เคาน์เตอร์ แคชเชียร์ ร้านค้า ...
  ราคาปกติ 2,680 THB
  ราคาขาย 1,880 THB
  มีสินค้า


 • ฉากกั้นละอองเชื้อโรค-อะครีลิค-แบบB-06-by-homeandfac
  PARTITION ฉากกั้นอะคริลิคใส แบบ B-06 สูง 80 cm.X กว้าง 100 cm.X หนา 4 mm.เป็นฉากกั้น ช่วยป้องกันเชื้อโรค ละออง ไอ จาม สารคัดหลั่ง สามารถตั้งบนโต๊ะทำงาน เคาน์เตอร์ แคชเชียร์ ร้านค้า...
  ราคาปกติ 3,060 THB
  ราคาขาย 2,150 THB
  มีสินค้า


 • ฉากกั้นละอองเชื้อโรค-อะครีลิค-แบบC-01-by-homeandfac
  PARTITION ฉากกั้นอะคริลิคใส แบบ C-01สูง 60 cm.X กว้าง 60 cm.X หนา 3 mm. เป็นฉากกั้น ช่วยป้องกันเชื้อโรค ละออง ไอ จาม สารคัดหลั่ง สามารถตั้งบนโต๊ะทำงาน เคาน์เตอร์ แคชเชียร์ ร้านค้า ...
  ราคาปกติ 2,320 THB
  ราคาขาย 1,630 THB
  มีสินค้า


 • ฉากกั้นละอองเชื้อโรค-อะครีลิค-แบบC-02-by-homeandfac
  PARTITION ฉากกั้นอะคริลิคใส แบบ C-02 สูง 60 cm.X กว้าง 80 cm.X หนา 3 mm.เป็นฉากกั้น ช่วยป้องกันเชื้อโรค ละออง ไอ จาม สารคัดหลั่ง สามารถตั้งบนโต๊ะทำงาน เคาน์เตอร์ แคชเชียร์ ร้านค้า ...
  ราคาปกติ 2,520 THB
  ราคาขาย 1,770 THB
  มีสินค้า


 • ฉากกั้นละอองเชื้อโรค-อะครีลิค-แบบC-03-by-homeandfac
  PARTITION ฉากกั้นอะคริลิคใส แบบ C-03 สูง 60 cm.X กว้าง 100 cm.X หนา 3 mm.เป็นฉากกั้น ช่วยป้องกันเชื้อโรค ละออง ไอ จาม สารคัดหลั่ง สามารถตั้งบนโต๊ะทำงาน เคาน์เตอร์ แคชเชียร์ ร้านค้า...
  ราคาปกติ 2,760 THB
  ราคาขาย 1,940 THB
  มีสินค้า


 • ฉากกั้นละอองเชื้อโรค-อะครีลิค-แบบC-04-by-homeandfac
  PARTITION ฉากกั้นอะคริลิคใส แบบ C-04 สูง 80 cm.X กว้าง 60 cm.X หนา 4 mm.เป็นฉากกั้น ช่วยป้องกันเชื้อโรค ละออง ไอ จาม สารคัดหลั่ง สามารถตั้งบนโต๊ะทำงาน เคาน์เตอร์ แคชเชียร์ ร้านค้า ...
  ราคาปกติ 3,060 THB
  ราคาขาย 2,150 THB
  มีสินค้า


 • ฉากกั้นละอองเชื้อโรค-อะครีลิค-แบบC-05-by-homeandfac
  PARTITION ฉากกั้นอะคริลิคใส แบบ C-05 สูง 80 cm.X กว้าง 80 cm.X หนา 4 mm.เป็นฉากกั้น ช่วยป้องกันเชื้อโรค ละออง ไอ จาม สารคัดหลั่ง สามารถตั้งบนโต๊ะทำงาน เคาน์เตอร์ แคชเชียร์ ร้านค้า ...
  ราคาปกติ 3,380 THB
  ราคาขาย 2,370 THB
  มีสินค้า


 • ฉากกั้นละอองเชื้อโรค-อะครีลิค-แบบC-06-by-homeandfac
  PARTITION ฉากกั้นอะคริลิคใส แบบ C-06 สูง 80 cm.X กว้าง 100 cm.X หนา 4 mm.เป็นฉากกั้น ช่วยป้องกันเชื้อโรค ละออง ไอ จาม สารคัดหลั่ง สามารถตั้งบนโต๊ะทำงาน เคาน์เตอร์ แคชเชียร์ ร้านค้า...
  ราคาปกติ 3,700 THB
  ราคาขาย 2,590 THB
  มีสินค้า

Visitors: 965,803