ที่จอดรถ ลีลาวดี แมนชั่น

ที่จอดรถ ลีลาวดี แมนชั่น กว้าง 10 เมตร ยาว 21 เมตร จอดรถ 2 ด้านหันหน้าชนกัน ได้ 16 คัน
Visitors: 735,012