Facade ตกแต่งหน้าตึก

Facade ตกแต่งหน้าตึก G-house บานเหล็กเจาะรูสไลด์สวนทางอิสระ 2 ด้าน 6 ชุด รวม 12 บาน โครงกว้าง รวมทั้งหมด 9 เมตร สูง 7 เมตร
Visitors: 735,464