ท่อ-บ่อ-รางระบายน้ำคอนกรีตสำเร็จ

 รางระบายน้ำสำเร็จรูปผิวหยาบ-ผิวเรียบ U-DITCH  รางระบายน้ำ คสล  รางระบายน้ำรูปตัวโอ O-GUTTER  ท่อคอนกรีต  ท่อซีเมนต์ ใยหิน  บ่อพักท่อซีเมนต์ ใยหิน  บ่อพัก คสล. MANHOLE


 • รางระบายน้ำสำเร็จรูปผิวหยาบ-ผิวเรียบ-U-DITCH-by-homeandfac
  ท่อ-รางระบายน้ำคอนกรีตอัดแรงสำเร็จ ขนาดมาตรฐาน ความกว้าง 25- 210 cm ยาว 1-2 ม. และขนาดใหญ่พิเศษตามความต้องการของลูกค้า สามารถใช้ล่องน้ำได้ เป็นการดูแลน้ำระบบเปิด แสงแดดและ อากาศทำใ...

 • รางระบายน้ำ-คสล-by-homeandfac.com
  รางระบายน้ำ คสล. 26, 50, 70, 120, 150 ซม.(รูปแบบกรมทางหลวง) ยาว 200 ซม. และขนาด 50x50x15x200 ซม.

 • รางระบายน้ำรูปตัวโอ_O_GUTTER-by-homeandfac.com
  รางระบายน้ำรูปตัวโอ O-GUTTER ขนาดมาตรฐาน ความกว้าง 30 , 40 , 60 cm.ยาว 2.0 M. เป็นรางระบายน้ำระบบปิดเหมาะสำหรับงาน cross ถนนสามารารถ รับน้ำหนักได้ถึง 52 ตัน สวยงามและรวดเร็ว เป็นทั...

 • ท่อ-คสล-by-homeandfac.com
  ท่อคอนกรีต ขนาดเส้นผ่าศูนย์กลางตั้งแต่ 0.3 ถึง 2 เมตร ยาว2.50-3.00เมตร ทั้งแบบชนิดเสริมเหล็ก ไม่เสริมเหล็กและท่อเคลือบแผ่น PE สำหรับงานน้ำเสียที่ต้องการความคงทนทางเคมีมากกว่าปกติ ท...

 • ท่อซีเมนต์ ใยหิน-by-homeandfac.com
  ท่อซีเมนต์ ใยหิน ขนาด 4,6,8,10,12,14,16 นิ้ว ความยาว 2 - 4 เมตร

 • บ่อพัก-ท่อซีเมนต์-ใยหิน-by-homeandfac.com
  บ่อพักท่อซีเมนต์ ใยหิน บ่อพักขนาด 30 x 40 ซม., 35 x 40 ซม., 40 x 50 ซม., 50 x 60 ซม. พร้อมฝา

 • บ่อพัก-คสล.-MANHOLE-by-homeandfac.com
  บ่อพัก คสล. MANHOLE ขนาดมาตรฐานและขนาดใหญ่พิเศษ สำหรับท่อทุกขนาด มีทั้งบ่อพักสำหรับท่อกลม และท่อเหลี่ยม ตามความต้องการของลูกค้า
Visitors: 672,244