ไม้อัดเกรดB

ไม้อัดเกรด B คือ ไม้อัดที่อาจมีขนาดความหนาไม้ได้ตามที่ระบุไว้ ผิวหน้าเรียบพอสมควร
หรือบางครั้งอาจเรียบสวยเพียงแค่ด้านเดียว

Visitors: 672,244