อิฐ

อิฐประเภทต่างๆ ที่ใช้ก่อผนัง ทั้งอิฐมอญ อิฐมวลเบา อิฐบล็อก อิฐผสาน ล้วนมีความแตกต่างกัน
ไม่ว่าจะเป็นเรื่องขนาดที่มีผลต่อระยะเวลาการก่อผนัง เรื่องของสีและผิวสัมผัส
รวมถึงกระบวนการผลิตซึ่งมีผลต่อความแข็งแรง การรับน้ำหนัก และการกันไฟ เป็นต้น


  • หิน-by-HomeAndFac.png
    ขายหิน หินเบอร์1 (ขนาด 3/4") หินเบอร์2(ขนาด 1")หินเกล็ด(ขนาด 3/8")หินคลุก ลูกรัง หินฝุ่น หินเขื่อน สำหรับงานก่อสร้างผสมปูนซีเมนต์ ถมถนน ถมที่

  • ดิน by HomeAndFac.com.png
    ดิน เป็นวัสดุก่อสร้างพื้นฐานในงานวิศวกรรมโยธา ใช้เป็นวัสดุถมในงานก่อสร้างต่าง ๆ

  • ทราย-by-HomeAndFac.png
    ทรายเป็นวัสดุที่สำคัญชนิดหนึ่ง ซึ่งเป็นส่วนผสมของคอนกรีต และมอร์ต้า (Mortar ) ที่นำมาใช้ก่อหรือฉาบ มีทรายละเอียด ทรายหยาบ
Visitors: 672,244