อุปกรณ์ท่อ PVC สีเทา

อุปกรณืท่อพีวีซี สีเทา ผลิตตามมาตรฐานผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม เหมาะสำหรับใช้งาน เหมาะสำหรับใช้ในงาน เกษตร เช่น วางระบบท่อให้น้ำในสวน ไร่ผลไม้ต่างๆ และงานระบบท่อที่รับความดันไม่สูงมากนัก


 • ท่ออ่อนPVC-by-HomeAndFac.png
  ท่ออ่อนPVC เหมาะกับงานหลากหลายประเภท เช่น งานรดน้ำต้นไม้ ล้างรถ ลำเลียงน้ำ ฯลฯ สะดวกในการใช้งานด้วยความยาวท่อต่อเนื่องกัน น้ำหนักเบาขนย้ายสะดวก มีความยืดหยุ่นดีมากง่ายต่อการใช้งาน ...

 • ท่อน้ำPVC สีฟ้า ปลายเรียบ by-HomeAndFac.com
  ท่อพีวีซีแข็ง สีฟ้า ปลายเรียบ เหมาะสำหรับใช้เป็นท่อน้ำดื่ม ผลิตตามมาตรฐานผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม เลขที่ มอก.17-2532 มีสีฟ้า เหมาะสำหรับใช้เป็นท่อประปา, ท่อส่งน้ำเพื่ออุปโภคบริโภค, ท่อร...

 • ท่อน้ำ PVC สีฟ้า บานหัว by-HomeAndFac.com
  ท่อพีวีซีแข็ง สีฟ้า ปลายเรียบ เหมาะสำหรับใช้เป็นท่อน้ำดื่ม ผลิตตามมาตรฐานผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม เลขที่ มอก.17-2532 มีสีฟ้า เหมาะสำหรับใช้เป็นท่อประปา, ท่อส่งน้ำเพื่ออุปโภคบริโภค, ท่อร...

 • ท่อน้ำสีเทา-ปลายเรียบby HomeAndFac.com
  ท่อพีวีซีแข็ง สีฟ้า ปลายเรียบ เหมาะสำหรับใช้เป็นท่อน้ำดื่ม ผลิตตามมาตรฐานผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม เลขที่ มอก.17-2532 มีสีฟ้า เหมาะสำหรับใช้เป็นท่อประปา, ท่อส่งน้ำเพื่ออุปโภคบริโภค, ท่อร...

 • ท่อน้ำสีฟ้า ปลายเรียบเซาะร่อง by-HomeAndFac.com
  ท่อน้ำ PVC สีฟ้า ปลายเรียบ เซาะร่อง ใช้สำหรับเป็นท่อรับน้ำจากน้ำฝนบนพิ้นดิน หรือรับน้ำใต้ดิน เพื่อนำน้ำเข้าไปเก็บในบ่อบาดาล หรือถังหรือบ่อเก็บกักน้ำใต้ดิน เริ่มต้นขนาด 2"-8" ใช้ข้อ...

 • ท่อน้ำPVC สีฟ้า บานหัว เซาะร่อง by-HomeAndFac.com
  ท่อน้ำ PVC สีฟ้า บานหัว เซาะร่อง ใช้สำหรับเป็นท่อรับน้ำจากน้ำฝนบนพิ้นดิน หรือรับน้ำใต้ดิน เพื่อนำน้ำเข้าไปเก็บในบ่อบาดาล หรือถังหรือบ่อเก็บกักน้ำใต้ดิน เริ่มต้นขนาด 2"-8" ท่อน้ำ PV...

 • อุปกรณ์ท่อ-PVC-สีฟ้า by-homeandfac
  อุปกรณืท่อพีวีซี สีฟ้า ผลิตตามมาตรฐานผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม เลขที่มอก.1131-2535 มีสีฟ้า เหมาะสำหรับใช้งานกับท่อรับความดันสูง( #13.5) เพื่อการอุปโภค, บริโภค, ระบบท่อที่ใช้ในงานอุตสาหกร...

 • ท่อน้ำสีเทา-ปลายเรียบ by HomeAndFac.com
  ท่อพีวีซี มีสีเทา ปลายเรียบ เหมาะสำหรับใช้ในงาน เกษตร เช่น วางระบบท่อให้น้ำในสวน ไร่ผลไม้ต่างๆ และงานระบบท่อที่รับความดันไม่สูงมากนักท่อพีวีซีแข็งแบบท่อปลายธรรมดา ปลายเรียบ ผลิตตั้...

 • ท่อน้ำสีเทา-บานหัวท่อby HomeAndFac.com
  ท่อพีวีซี มีสีเทา ปลายเรียบ เหมาะสำหรับใช้ในงาน เกษตร เช่น วางระบบท่อให้น้ำในสวน ไร่ผลไม้ต่างๆ และงานระบบท่อที่รับความดันไม่สูงมากนักท่อพีวีซีแข็งแบบท่อปลายธรรมดา บานปลายท่อพีวีซีแ...
Visitors: 724,101