สายส่ง-ท่ออ่อนPVC

ท่ออ่อนPVC เหมาะกับงานหลากหลายประเภท เช่น งานรดน้ำต้นไม้ ล้างรถ ลำเลียงน้ำ ฯลฯ สะดวกในการใช้งานด้วยความยาวท่อต่อเนื่องกัน น้ำหนักเบาขนย้ายสะดวก มีความยืดหยุ่นดีมากง่ายต่อการใช้งาน ทนทานต่อสภาพดินฟ้าอากาศ ปลอดภัยต่อการใช้งานและปลอดภัยต่อสุขภาพ 


 • สายส่งน้ำ-TTT-PVC-LAY-FLAT-HOSE-LF-38-by-HomeAndFac.png
  สายยาง TTT-LF-38 PVC LAY FLAT HOSEขนาด 1 1/2" หรือ 40X42.2 mm. ทำมาจากพีวีซี เป็นสายผ้าใบ เสริมความแข็งแรงด้วยด้ายโพลีเอสเทอร์ถัก ใช้สำหรับส่งน้ำในงานอุตสาหกรรม ก่อสร้าง การเกษตร แ...
  ราคาปกติ 2,980 THB
  ราคาขาย 2,675 THB
  มีสินค้า


 • สายส่งน้ำ-TTT-PVC-LAY-FLAT-HOSE-LF-50--by-HomeAndFac.png
  สายยาง TTT-LF-50 PVC LAY FLAT HOSEขนาด 2" หรือ 53X55.2 mm.ทำมาจากพีวีซี เป็นสายผ้าใบ เสริมความแข็งแรงด้วยด้ายโพลีเอสเทอร์ถัก ใช้สำหรับส่งน้ำในงานอุตสาหกรรม ก่อสร้าง การเกษตร และชลป...
  ราคาปกติ 3,350 THB
  ราคาขาย 3,000 THB
  มีสินค้า


 • สายส่งน้ำ-TTT-PVC-LAY-FLAT-HOSE-LF-63--by-HomeAndFac.png
  สายยาง TTT-LF-63 PVC LAY FLAT HOSEขนาด 2 1/2" หรือ 65X67.2 mm.ทำมาจากพีวีซี เป็นสายผ้าใบ เสริมความแข็งแรงด้วยด้ายโพลีเอสเทอร์ถัก ใช้สำหรับส่งน้ำในงานอุตสาหกรรม ก่อสร้าง การเกษตร แล...
  ราคาปกติ 4,890 THB
  ราคาขาย 4,390 THB
  มีสินค้า


 • สายส่งน้ำ-TTT-PVC-LAY-FLAT-HOSE-LF-75--by-HomeAndFac.png
  สายยาง TTT-LF-75 PVC LAY FLAT HOSEขนาด 3" หรือ 77X79.2 mm.ทำมาจากพีวีซี เป็นสายผ้าใบ เสริมความแข็งแรงด้วยด้ายโพลีเอสเทอร์ถัก ใช้สำหรับส่งน้ำในงานอุตสาหกรรม ก่อสร้าง การเกษตร และชลป...
  ราคาปกติ 5,540 THB
  ราคาขาย 4,975 THB
  มีสินค้า


 • สายส่งน้ำ-TTT-PVC-LAY-FLAT-HOSE-LF-100--by-HomeAndFac.png
  สายยาง TTT-LF-100 PVC LAY FLAT HOSEขนาด 4" หรือ 103X105.5 mm.ทำมาจากพีวีซี เป็นสายผ้าใบ เสริมความแข็งแรงด้วยด้ายโพลีเอสเทอร์ถัก ใช้สำหรับส่งน้ำในงานอุตสาหกรรม ก่อสร้าง การเกษตร และ...
  ราคาปกติ 7,590 THB
  ราคาขาย 6,820 THB
  มีสินค้า


 • สายส่งน้ำ-TTT-PVC-LAY-FLAT-HOSE-LF-125--by-HomeAndFac.png
  สายยาง TTT-LF-125 PVC LAY FLAT HOSEขนาด 5" หรือ 127.5X130.1 mm.ทำมาจากพีวีซี เป็นสายผ้าใบ เสริมความแข็งแรงด้วยด้ายโพลีเอสเทอร์ถัก ใช้สำหรับส่งน้ำในงานอุตสาหกรรม ก่อสร้าง การเกษตร แ...
  ราคาปกติ 13,700 THB
  ราคาขาย 12,320 THB
  มีสินค้า


 • สายส่งน้ำ-TTT-PVC-LAY-FLAT-HOSE-LF-150--by-HomeAndFac.png
  สายยาง TTT-LF-150 PVC LAY FLAT HOSEขนาด 6" หรือ 154X156.6 mm.ทำมาจากพีวีซี เป็นสายผ้าใบ เสริมความแข็งแรงด้วยด้ายโพลีเอสเทอร์ถัก ใช้สำหรับส่งน้ำในงานอุตสาหกรรม ก่อสร้าง การเกษตร และ...
  ราคาปกติ 7,350 THB
  ราคาขาย 6,600 THB
  มีสินค้า


 • สายส่งน้ำ-TTT-PVC-LAY-FLAT-HOSE-LF-200--by-HomeAndFac.png
  สายยาง TTT-LF-200 PVC LAY FLAT HOSEขนาด 8" หรือ 204X207.6 mm.ทำมาจากพีวีซี เป็นสายผ้าใบ เสริมความแข็งแรงด้วยด้ายโพลีเอสเทอร์ถัก ใช้สำหรับส่งน้ำในงานอุตสาหกรรม ก่อสร้าง การเกษตร และ...
  ราคาปกติ 14,840 THB
  ราคาขาย 13,345 THB
  มีสินค้า


 • ท่อน้ำPVC สีฟ้า ปลายเรียบ by-HomeAndFac.com
  ท่อพีวีซีแข็ง สีฟ้า ปลายเรียบ เหมาะสำหรับใช้เป็นท่อน้ำดื่ม ผลิตตามมาตรฐานผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม เลขที่ มอก.17-2532 มีสีฟ้า เหมาะสำหรับใช้เป็นท่อประปา, ท่อส่งน้ำเพื่ออุปโภคบริโภค, ท่อร...

 • ท่อน้ำ PVC สีฟ้า บานหัว by-HomeAndFac.com
  ท่อพีวีซีแข็ง สีฟ้า ปลายเรียบ เหมาะสำหรับใช้เป็นท่อน้ำดื่ม ผลิตตามมาตรฐานผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม เลขที่ มอก.17-2532 มีสีฟ้า เหมาะสำหรับใช้เป็นท่อประปา, ท่อส่งน้ำเพื่ออุปโภคบริโภค, ท่อร...

 • ท่อน้ำสีเทา-ปลายเรียบby HomeAndFac.com
  ท่อพีวีซีแข็ง สีฟ้า ปลายเรียบ เหมาะสำหรับใช้เป็นท่อน้ำดื่ม ผลิตตามมาตรฐานผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม เลขที่ มอก.17-2532 มีสีฟ้า เหมาะสำหรับใช้เป็นท่อประปา, ท่อส่งน้ำเพื่ออุปโภคบริโภค, ท่อร...

 • ท่อน้ำสีฟ้า ปลายเรียบเซาะร่อง by-HomeAndFac.com
  ท่อน้ำ PVC สีฟ้า ปลายเรียบ เซาะร่อง ใช้สำหรับเป็นท่อรับน้ำจากน้ำฝนบนพิ้นดิน หรือรับน้ำใต้ดิน เพื่อนำน้ำเข้าไปเก็บในบ่อบาดาล หรือถังหรือบ่อเก็บกักน้ำใต้ดิน เริ่มต้นขนาด 2"-8" ใช้ข้อ...

 • ท่อน้ำPVC สีฟ้า บานหัว เซาะร่อง by-HomeAndFac.com
  ท่อน้ำ PVC สีฟ้า บานหัว เซาะร่อง ใช้สำหรับเป็นท่อรับน้ำจากน้ำฝนบนพิ้นดิน หรือรับน้ำใต้ดิน เพื่อนำน้ำเข้าไปเก็บในบ่อบาดาล หรือถังหรือบ่อเก็บกักน้ำใต้ดิน เริ่มต้นขนาด 2"-8" ท่อน้ำ PV...

 • อุปกรณ์ท่อ-PVC-สีฟ้า by-homeandfac
  อุปกรณืท่อพีวีซี สีฟ้า ผลิตตามมาตรฐานผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม เลขที่มอก.1131-2535 มีสีฟ้า เหมาะสำหรับใช้งานกับท่อรับความดันสูง( #13.5) เพื่อการอุปโภค, บริโภค, ระบบท่อที่ใช้ในงานอุตสาหกร...

 • ท่อน้ำสีเทา-ปลายเรียบ by HomeAndFac.com
  ท่อพีวีซี มีสีเทา ปลายเรียบ เหมาะสำหรับใช้ในงาน เกษตร เช่น วางระบบท่อให้น้ำในสวน ไร่ผลไม้ต่างๆ และงานระบบท่อที่รับความดันไม่สูงมากนักท่อพีวีซีแข็งแบบท่อปลายธรรมดา ปลายเรียบ ผลิตตั้...

 • ท่อน้ำสีเทา-บานหัวท่อby HomeAndFac.com
  ท่อพีวีซี มีสีเทา ปลายเรียบ เหมาะสำหรับใช้ในงาน เกษตร เช่น วางระบบท่อให้น้ำในสวน ไร่ผลไม้ต่างๆ และงานระบบท่อที่รับความดันไม่สูงมากนักท่อพีวีซีแข็งแบบท่อปลายธรรมดา บานปลายท่อพีวีซีแ...

 • อุปกรณ์ท่อ-PVC-สีเทา-by-homeandfac.com
  อุปกรณืท่อพีวีซี สีเทาผลิตตามมาตรฐานผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม เหมาะสำหรับใช้งานเหมาะสำหรับใช้ในงาน เกษตร เช่น วางระบบท่อให้น้ำในสวน ไร่ผลไม้ต่างๆ และงานระบบท่อที่รับความดันไม่สูงมากนัก
Visitors: 724,100