ไม้อัดกันน้ํา

ไม้อัดกันน้ำ คือไม้อัดที่ผ่านกระบวนการผลิตพิเศษ โดยไม้อัดชนิดนี้
จะทนความชื้นและถูกละอองน้ำได้ ใช้ได้ทั้งภายนอกและภายใน

Visitors: 672,244