ไม้อัดเกรดA

ไม้อัดเกรด A คือไม้อัดที่มีขนาดและความหนาได้มาตรฐาน และมีผิวหน้าเรียบสวย
และสามารถใช้ในงานโชว์ผิวไม้ได้ทั้งสองด้าน

Visitors: 672,244